Mjölby kommun

Församling Sockenkod Födda Vigda Döda Inflytt. Utflytt. Husförhör
Allhelgona (f d Helgona) (ALL)     1860-1946      
Appuna (APP)     1901-1946      
Bjälbo (BJÄ)     1901-1946      
Harstad †1892 (HAR)     1860-1891      
Herrberga (HER)   1633-1710
1731-1800
1901-1946      
Hogstad (HOG)     1860-1946      
Högby (HBY)     1860-1946      
Järstad (JÄS)     1901-1946      
Kumla (KUM)     1901-1946      
Mjölby (f d Mylloby, Mölnaby,Möleby,
Mjölby med Sörby)
(MJÖ) 1792-1832 1792-1805 1901-1946      
Normlösa (NOR)   1633-1721
1725-1800
1860-1946      
Skeppsås (SÅS)     1860-1946      
Skänninge (SGE)     1860-1946      
Sya (SYA)   1688-1800 1901-1946      
Sörby †1791 (SÖR)            
Vallerstad (VSD)     1860-1946      
Veta (VTA)   1659-1800 1901-1946      
Viby (VIB)   1658-1800 1901-1946      
Väderstad (VÄD)     1860-1946      
Västra Harg (f d Harg) (VÄH)     1901-1946      
Västra Skrukeby †1889 (VSK)     1860-1889      
Östra Tollstad (f d Tollstad) (ÖTO)   1671-1800 1860-1946