Internetsökning

Senaste uppdateringarna och den fullständiga förteckningen över innehållet i PLF:s databas finns att läsa på PLF-menyn. Vi kan utföra sökningar åt dig med hjälp av nedanstående formulär som skickas elektroniskt till oss när du klickar på knappen. Om inte svar kommer inom 5 dagar, skicka ett mail direkt till tomas@vicus.se för information.

 Avgiften för sökningar är 40 kr/fem mailfrågor för medlemmar respektive 80 kr/fem mailfrågor för icke medlemmar.
Avgiften kan erläggas direkt via webbshopen

# Register Namn på person/gård/torp Tidsperiod Socken
1
2
3
4
5

Ange gärna vad du känner till om personen du söker, vilket är viktigt för att identifiera exv av byte av namn, flyttning eller dyligt.
Kompletterande uppgifter


Plusgironr 40 09 38-7 eller bankgiro 386-0475.
, 40 kr, medlemsnummer
, 80 kr

Namn


E-postadress (svarsadress)