Föreningen PLF

Starten var 1983. Föreningen grundades 1987 och har nu 1188 medlemmar. Uppdaterat 20190828.

För att underlätta för släktforskarna finns sedan snart 30 år PLF:s databas tillgänglig.
Med idag över 6 278 943 poster, största delen registrerade uppgifter om födda, döda och vigda i Kalmar län från mitten av 1600-talet till 1947, för döda ända fram till 2000-talet. Även uppgifter från husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och om emigranter till USA finns i viss omfattning. Uppgifter från grannlänens gränssocknar har också kunnat registreras i vår databas tack vare intresserade medarbetare.

Många funderar kanske på hur man bär sig åt för att hitta uppgifter i en databas. Inom PLF har vi löst detta på två sätt.

För det första kan man skriva brev och ställa frågor som PLF:s medhjälpare då söker efter och besvarar med utskrifter av de uppgifter som kommer fram.

För det andra kan man köpa PLFs nya USB-minnen
Innehåll i dessa finner du här
USB-1 Norra länet
USB-2 Mellersta länet
USB-3 Södra länet
USB-4 Öland

Och på PLF-Menyn

För det tredje finns Internetsökning, där kan varje forskare själv söka uppgifter ur databasen.

Databasen ger en snabbare tillgång till uppgifter som annars kanske tagit väldigt lång tid att få fram. Om man nöjer sig med att skapa en antavla är nog databasen det snabbaste sättet att få en sådan upprättad.

För den forskare som vill tränga djupare in i förfädernas tillvaro är ändå originalhandlingarna ovärderliga. Databasen ger möjligheter att utan omvägar hitta de källor som blir aktuella.

Döderhultsbäcken
Besvärsgatan 7, Oskarshamn