Nyheter

2020-11-02

Föreningsmöte 2 november 2020

PLF hade föreningsmöte om våra databaser.

PLF Oskarshamn har haft sitt första föreningsmöte för denna höst.Det blev ett lite annorlunda möte med anledning av restriktioner och råd gällande avstånd som FHM ger med jämna mellanrum. Mötet hölls i föreningslokalen men tyvärr har vi fått skjuta föredraget om skomakaren Jonas Stolt till nästa föreningsmötet som kommer att hållas 21 november. Mötet gästades av Inga Linde från Uppsala, som är medlem i PLF. Hon var vid detta tillfälle på närmare ort och tyckte då att det var ett bra tillfälle att få delta i föreningsmötet.

Alla hälsades varmt välkomna av vår ordförande Tomas Karlsson. Viktiga frågor som dryftades var PLF:s framtid. Den nya styrelsen startade för en tid sedan ett projekt för att få till nya fungerande rutiner som liksom så mycket annat fick avbrytas p g a rådande situation. Styrelsen har dock lyckats hålla ett par arbetsmöten. Tisdags- och Onsdagsgrupperna som sköter registrering har nu kommit igång och har vid dags datum träffats 8 gånger.

En annan viktig punkt var uppdaterande av hemsidan som tyvärr gått på sparlåga en längre tid då ingen har kunnat ta på sig detta uppdrag i nuvarande läge då kunskaperna inte är tillräckliga i hanterandet av den, men en lösning är på gång. Innan pandemin slog till var ordföranden i kontakt med Johan Gidlöf angående uppdatering av datarutiner, samt två datakunniga herrar som var beredda att hjälpa oss med uppdatering och hantering av hemsidan och vi hoppas att det snart kan komma igång. Kontakt kommer också att tas med annan datasupport på närmare håll än vad som är fallet idag.

Inga Linde var också positiv till att hjälpa till med det hon kan, bl a uppdatering av databasen när det gäller norra Kalmar län och ansvara för rättning av ev felaktigheter. Vi tror också att det bland er medlemmar finns fler som är kunniga och gärna hjälper oss med databashantering av södra och mellersta delen av Kalmar län samt Öland och gärna ställer upp med era kunskaper.

Ett annat projekt som fått vila en tid är att starta kurser i släktforskning men som ska aktualieras så snart det går. Så det finns en hel del som kan och ska göras framöver. Vi behöver också informera medlemmarna om vilken version de olika USB-minnena har, samt vilka årtal de senast uppdaterades.