Nyheter

2021-09-18

Årsmöte 2021

Föreningen höll försenat årsmöte på grund av pandemin. Stellan Häggbrink höll uppskattat föredrag om byskomakaren i Högsby - Jonas Stolt.

ÅRSMÖTE har nu hållits i föreningslokalen på Kyrkogårdsgatan 11, den 18 september som planerat. Allt med hänsyn till de restriktioner och rekommendationer som finns. Årsmötet inleddes av ordförande Tomas Karlsson som valdes till att hålla i årsmötesförhandlingarna. Till sekreterare för mötet utsågs Leif Rydström och till pressreferent valdes Monica Waltersson.

Anders Rotviker redogjorde för ekonomin och revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för det gångna året, som inte varit alldeles smärtfritt, MEN föreningen kämpar på och har under året arbetat fram en verksamhetsplan som man har ambitionen att den ska fungera som en vitamininjektion. Vidare information om vad som är planerat framöver kommer ni att hitta på vår hemsida och i PLF-Nytt.Vi hoppas nu alla, att vi åter kommer igång med vårt stora instresse SLÄKTFORSKNING som är väldigt stimulerande.

Frågan om medlemsavgiften stod som en fråga på dagordningen och där röstade majoriteten av de närvarande för att höja den fr o m 2022 från 150 skr till 170 skr.  Man har då tittat på hur det ser ut med avgiften hos andra släktforskningsförbund innan man tog beslutet. Vi hoppas självklart att detta inte ska innebära att man avstår sitt medlemsskap!! Det är ju ni som är navet i föreningen!

Sedan följde ett antal val av ledamöter. Tyvärr finns det en del vakanser - 2 st styrelseledamöter saknas samt 2 suppleanter. Vi ser gärna fram emot en föryngring i föreningen som kan bidra med nya idéer som gör att föreningen lever vidare med nya krafter. Ni är varmt välkomna!!

Mötet avslutades med ett föredrag av Stellan Häggbrink om byskomakaren Jonas Stolt, hans liv och leverne och hur det har påverkat och påverkar Högsby, som har skapat en vandringsled i Jonas Stolts fotspår. Nämnas kan att man även har satt upp ett teaterstycke om just Jonas Stolt, med lite assistans från Oskarshamns Teatersällskap. Jonas Stolt är för övrigt inte den enda kända personen från Högsby. Man får inte glömma grundaren av Erikshjälpen - Erik Nilsson och inte heller Zaida Catalan som så tragiskt bragtes om livet 2017. Det var ett mycket intressant föredrag av Häggbrink.