Nyheter

2022-05-14

FÖRENINGSMÖTE

Den 14 maj hade vi föreningsmöte, bland annat med kåseri av Anders Österman om Furön.

Då har vi avverkat Föreningsmöte i Föreningens lokal, det andra med fysisk närvaro vilket kändes väldigt roligt. Då vår sekreterare tyvärr inte kunde närvara fick vår ordförande improvisera, vilket gick väldigt bra. Han gick igenom vad föreningen just nu arbetar med, bl a med fortsarr registrering av födda-döda-vigda som sedan ska implementeras i tidigare USB så att de blir kompletta. När dessa är uppdaterade återkommer vi med information om i PLF-Nytt och här på hemsidan. Kurser i släktforskning startar under september månad. Planering av Släktforskning och Hembygdsdag pågår. Mötet avslutades med ett väldigt intressant kåseri av Anders Österman om Furön, vilket vi tackar för.